15 de desembre de 2010
Jornada de
presentació
del PLA ANIBAL
a les administracions
de les Illes Balears
Cartell complet de la Jornada (pdf)


Mapa de situació d'on es fa la jornada

Objectiu
Donar a conèixer el que ha fet cada administració en el marc del Pla Anibal, i mostrar les implantacions que han realitzat els ajuntaments.


Adreçat a
Polítics, tècnics i treballadors de totes les administracions públiques de les Illes Balears, empreses relacionades amb l’administració electrònica i persones que aquest tema sigui del seu interès.


Inscripció i informació
Ajuntament de Campos, E-mail: plaanibal@ajcampos.cat
Tel. 971.169.500, URL: http://plaanibal.ajcampos.org


Seu de la Jornada
Edifici Cultural Polivalent ca ses Monges Franciscanes
C/ de sa Síquia s/n (cantonada amb c/ Pare Alzina)
07630 – Campos (Mallorca)Programa

10:30 Inauguració de la jornada.

Presenta Sr. Antoni Manchado, Director General de la DGTIC.

Sr. Joan Juan, Batle de Campos.

Sr. Joan Ferrà, President de la FELIB.

Sra. Pilar Costa, Consellera d'Innovació Interior i Justícia.

11:00 Pla ANIBAL.

Modera Sr. Toni Roig, Director de la Fundació Ibit.

Representant de la DGTIC.

Sr. Toni Barceló, cap de servei d'informàtica i telecomunicacions. Consell de Mallorca.

Representant del Consell de Menorca.

Representant del Consell d'Eivissa.

Sr. Jaume Zaragoza, noves tecnologies i comunicació. Consell de Formentera.

Sr. Felip Salas. Coordinador àrea administració digital. Fundació iBit.

12:00 Pausa/Cafè.

12.30 Implantacions ajuntaments.

Modera Sr. Mateu Burguera, Regidor de l'Ajuntament de Campos.

Cas pràctic d’informatització del tràmit de contractació. Sr. Cosme Orell, tècnic d'administració general. Ajuntament de Campos.

Cas pràctic d’informatització dels tràmits d'obra menor i major. Sr. Jeroni Vidal, tècnic jurídic d'urbanisme. Ajuntament de Campos.

Aspectes tecnològics i organitzatius de la implantació de l'administració electrònica. Sr. Tomeu Vidal, tècnic de sistemes de la informació. Ajuntament de Campos

Presentació del vídeo divulgatiu“un pas per davant. Sr. Mateu Burguera, regidor de l’Ajuntament de Campos.

Sr. Jaume Pericàs, tècnic de sistemes de la informació. Ajuntament de Felanitx.

Sr. Pere Joan Ferrer, tècnic de sistemes de la informació. Ajuntament de Santa Margalida.

14:00 Cloenda de la Jornada.

Sr. Antoni Manchado, Director General de la DGTIC.


Organitza:

Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT

Ajuntament de Campos